Đừng sợ

Văn thơ Công giáo

(Thi ca suy niệm tuần lễ Chúa Nhật III PS. B)
Khi hai môn đệ trở về,
Tâm hồn thanh thản, cận kề bên nhau.
Các ông kể sự trước sau,
Giê-su bẻ bánh, biến mau khỏi bàn.
Nhận ra Chúa đã khải hoàn,
Tâm tư thổn thức, hân hoan trong hồn.
Thầy đây, đừng sợ, lời đồn,

Phục sinh cõi chết, cao tôn vĩnh hằng.
Đừng lo bối rối nghĩ sằng,
Chân tay xương thịt, rõ ràng Thầy đây.
Chia phần ăn uống cùng Thầy,
Chứng minh sự thật, khởi xây Nước Trời.
Chu toàn ứng nghiệm tuyệt vời,
Mọi lời Kinh Thánh, trong đời Ngôi Hai.
Thi hành thánh ý thiên sai,
Chết đi sống lại, ngự ngai Vua trời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York