Vạn vật có lặng thinh!

vanthoconggiao.net

VẠN VẬT CÓ LẶNG THINH!

Một chút reo vui buông khẽ
Bình lặng bầu trời mây rẽ tha phương
Sự vật như vẫn bình thường
Ngày sẽ trôi rồi chiều vương bóng núi
Ai sụt sùi ngồi hắt hủi
Trốn bóng cây đôi mắt cúi thật sâu.

Một chút giận hờn ra nhẽ
Trời sinh con, con thơ bé nhường bao
Vạn vật tươi trẻ ngọt ngào
Kéo mây nũng nịu trên cao chín tầng
Tặng tất cả giữa nôi ngần
Làm con Thiên Chúa diệu ân của Trời.

Học nghĩ suy tâm thỏ thẻ
Ngữ ngôn tín thác nụ hé đời tươi
Thắp vào nghịch cảnh lửa ngời
Thiên nhiên rộn rã tuyệt vời làm sao
Sáng ra vạn vật hỏi chào
Đêm về vạn vật rì rào lời ru.

Ai muốn lớn được cho lớn
Chín tấc vai vươn bú mớm mẹ yêu
Đưa duyên vóc dáng suối kiều
Vững vàng núi thượng binh kiêu sa trường
Ai nam cường ai nữ tú
Chúa thương chăm chút linh hồn phong nhiêu.

Vạn vật tình xiêu
Thiên Chúa diễm kiều
Trao ban trí hiểu
Ân đức bồng miêu.

Dã Tràng Cát
Tạ ơn Thiên Chúa, Mùa Phục Sinh '2018