Chùm thơ Nở muộn của M. Bảo Lộc

Quang X Nguyen

Chùm thơ NỞ MUỘNĐAU KHỔ
Đau khổ là cơ hội tuyệt vời
Giúp ta cầu nguyện mãi không ngơi
Càng xin càng được nhiều ân phúc
Đưa thẳng ta lên đến tận trời.

CÁI BẪY MA
Chỉ cho vui thú trong dăm phút
Mà tặng đau thương suốt vạn ngày
Quỷ ma gài bẫy tài tình quá
Rất dễ sa mà gỡ khó thay

CẦU XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Mọi sự là của Chúa
Cần gì cứ việc xin
Và hãy vững lòng tin
Chúa sẽ cho toại nguyệnTÌM CHÚA
Sống ở trần gian để kiếm Ngài
Kiếm Ngài luôn mãi, kiếm không ngơi
Không ngơi kiếm, ắt Ngài cho gặp
Cho gặp thì… Ôi ! Sướng tuyệt vời !

MẾN CHÚA
Hiện hữu nơi đây để mến Ngài
Mến Ngài hết dạ, mến mê say
Mê say mến, ắt ngày đáp lại
Đáp lại thì… Ôi ! Phước lạc đầy !

YÊU NGƯỜI
MẾN Chúa ắt ta phải mến người
Mến người, hình ảnh của Chúa trời
Chúa Trời dạy thế ta vâng giữ
Vâng giữ thì vui biết mấy mươi.

MẾN MẸ
Nguyện mẹ nhân lành đoái giúp con
Giúp con mến Mẹ mãi không sờn
Không sờn theo Chúa kề bên Mẹ
Bên Mẹ lòng con thỏa ước mong.

M. Bảo Lộc
Nguồn: http://danvienphuocly.com/