Chùm thơ về Tháng Hoa của Dzuy sơn Tuyền và Jos Nhật Quang

Quang X Nguyen


DÂNG HOA


Rực rỡ muôn màu hoa thắm xinh
Dâng về Mẹ Thánh,rất uy linh
Tỏa hương Hồng thắm, ngời nhân ái
Nở ánh Huệ thơm,rạng khiết trinh
Màu Tím thủy chung, tình tận hiến.
Sắc Vàng tín thác,đức hy sinh
Đoàn con dâng Mẹ, Xanh hy vọng
Chúc tụng muôn đời MẸ hiển vinh

Dzuy sơn Tuyền
DÂNG MẸ VƯỜN THIÊNG


Rực rỡ ngàn hoa ý dậy hương
Tỏa bay về Mẹ sáng Thiên Đường
Nụ Hồng đức mến hồn luôn giữ
Cánh Huệ lòng thanh bụi chẳng vương
Khiêm hạ màu Xanh màu ước vọng
Thủy chung sắc Tím sắc yêu thương
Hoa Vàng tín thác nguồn trông cậy
Dâng Mẹ Vườn Thiêng tỏa ánh dương

Dzuy sơn Tuyền


Năm Sắc Hoa Dâng Mẹ


Tháng Mẹ về, ngàn hoa rực rỡ
Nâng phím đàn thánh thót lời ca
Muôn tấm lòng nguyện ước thiết tha
Kính dâng lên Mẹ bao yêu mến

Đây hoa vàng, con xin dâng tiến
Như đời Mẹ diễm phúc cao sang
Trên đài cao rực rỡ huy hoàng
Cho nhân trần niềm tin tươi thắm

Con xin dâng, màu hoa trinh trắng
Như đời Mẹ hằng vẫn trinh nguyên
Không bợn nhơ, vương nhiễm tội truyền
Con lòng Mẹ tràn đầy ơn phước

Xin dâng lên, màu xanh mơ ước
Như áo Mẹ hằng vẫn chở che
Dù trần gian sóng gió tư bề
Có Mẹ bên, lòng luôn thác tín

Đây con dâng, màu hoa sim tím
Nhớ chiều xưa lòng Mẹ tái tê
Đồi Cal- vê cùng con hiến tế
Mong muôn người được hưởng phúc vinh

Hoa đỏ, con thành tâm dâng kính
Như máu Chúa đổ xuống vì yêu
Ôi! Trái tim Mẹ xót xa nhiều
Cho nhân trần nguồn ơn cứu rỗi

Tháng Mẹ về hồng ân mở lối
Kính dâng lên năm sắc màu hoa

Mẹ hiển vinh bên Chúa Thiên tòa
Xin chở che đoàn con dưới thế

jos, Nhật Quang
(GX Tân Hưng)