Lời cáo lỗi của Lm. Trăng Thập Tự

Văn thơ Công giáo

Do đãng trí, khi gửi bản tin 06, tôi đã quên đính kèm tệp tin 5 truyện được chọn trong loạt bài mang mã số từ 18-068 đến 18-080. Bạn Vinhkiu đã tinh ý nhận ra điều ấy. Xin cám ơn Vinhkiu và xin cáo lỗi với quý độc giả, cách riêng là với 4 tác giả có bài bị sót. Tiếp đây, xin mời mọi người thưởng thức 4 bài này.


LM TRĂNG THẬP TỰ