Âm hưởng Mân Côi

Quang X Nguyen

ÂM HƯỞNG MÂN CÔI


Trăng qua cửa sổ, vào giường
mẹ hiền tóc đã điểm sương, đang ngồi...
Trăng soi tóc mẹ, làn môi,
tay cầm tràng hạt Mân Côi để lần!

Đêm nay, mẹ đẹp vô ngần:
Trăng soi bóng mẹ: hiện thân lòng thành!
Lời Kinh đọc giữa đêm thanh
bay lên tới Chúa nhân lành, tối cao,
ru êm, thanh thoát, dạt dào
như là làn điệu rót vào đôi tai!


Âm thanh nhè nhẹ, khoan thai
khuyên con ngồi học miệt mài, thâu canh!

Lên giường, ngủ giấc ngon lành
mang theo bóng mẹ, trăng thanh tuyệt vời!!!

Mân Côi dâng MẸ CHÚA TRỜI (*)
ngăn bầy quỷ dữ vào nơi cõi lòng!!!

Mẹ hiền như ngọn đèn chong
giúp con thờ CHÚA QUAN PHÒNG lương tri...
Mẹ nằm dưới mộ xanh rì
Đức Tin của mẹ, con ghi tạc lòng...

Đức Quốc, 10.5.2009, ngày Mẫu Thân

Cám ơn mẹ đã giúp con thờ Chúa Giêsu và tôn kính Mẫu Thân của Ngài.

Đaminh Phan văn Phước


Ghi chú:

(*) Mẹ Chúa Trời vì những lý do sau đây:

1- Thánh Danh Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Cứu Chuộc.
2- Thánh Tôma thưa với Chúa Giêsu: ''Lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con!''
3- Chúa Giêsu phán: ''Cha với Ta là một. Ai thấy Ta là thấy Cha.''
4- Tôi là người. Tôi sinh con tôi thì cháu cũng là người. Con Một của Thiên Chúa Cha cũng là Thiên Chúa! Vậy thì: Mẹ của Chúa Giêsu thì ĐƯƠNG NHIÊN là MẸ của Thiên Chúa Ngôi Hai!!!
5- Bà Êlidabét tuyên xưng: ''Mẹ Chúa đến thăm tôi!''

Canto gregoriano - Ave Maria (En latín y video con letra) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sLPDPFJUB4U


ANDREA BOCELLI (HQ) AVE MARIA (SCHUBERT) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4The Most Beautiful "Ave Maria" I've ever heard (with translated lyrics ...

https://www.youtube.com/watch?v=66zUY8UZn4M