Xin giúp con có cái nhìn của Chúa

Quang X Nguyen

XIN GIÚP CON CÓ CÁI NHÌN CỦA CHÚA


Xin giúp con có cái nhìn của Chúa
Đồi Calve sẽ dẫn đến Phục Sinh
Thất bại đớn đau Chúa dẫn đến quang vinh
Nơi ngõ cụt lại khai thông đường đi mới.

Nơi mất mát lại dẫn con đi tới
Sung mãn của Cha bao bọc đời con
Nếu con người chỉ nhìn thấy héo hon
Thì Thiên Chúa đổ tràn ơn sức mạnh.


Tự hiến treo cao đỉnh Goltha hoang lạnh
Ôi sự điên rồ chứa nguồn suối khôn ngoan
Thập Giá Giesu chính sức mạnh ngập tràn
Con vinh dự được là con của Chúa.

Thập giá đời con sẽ không màu cỏ úa
Vì có Ngài luôn an ủi sáng soi
Cùng nhận ra bao người sống lẻ loi
Xin giúp con biết ghé vai gánh vác.

Thánh Tâm Chúa con tựa nương tín thác
Khi gian trần tệ bạc lên ngôi
Dù xa xôi hay trong lúc đơn côi
Sâu thẳm Chúa nguồn an vui vĩnh cửu.


Tháng Thánh Tâm ngày 4/6/2018

Kim Hai Pham Thi