Matthêô - "Món quà của Chúa"

Quang X Nguyen
Tranh "The Calling of St. Matthew"  của Michelangelo Merisi da Caravaggio


MATTHÊU – “MÓN QUÀ CỦA CHÚA”

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9, 9-13)

***

Để diễn tả lại ơn gọi của mình, thánh Mátthêu dùng một câu duy nhất trong chương 9, câu 9: “Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.”


Mátthêu không nói nhiều về mình nhưng cuộc đời và 28 chương trong Phúc Âm thứ nhất tự bản chất đã nói rất nhiều về ơn gọi đặc biệt ấy, ơn gọi của một kẻ thu thuế - Publicanô. Chỉ khi so sánh với Tin Mừng Luca và Máccô, chúng ta mới biết Mátthêu có tên là Lêvi, con ông Anphê ở Caphacnaum. (x.Mc 2,14) Là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu, Máthêu được Chúa gọi khi ông đang ngồi thu thuế, một công việc bị người Do Thái khinh miệt. (x. Mt 9, 9-11). Tên Mátthêu có nghĩa là “món quà của Chúa”, thánh Irêrênê thành Lyon đã gán cho ngài biểu tượng “con người”, vì ngài đã nói lên gia phả nhân loại của Chúa Giêsu trong những dòng đầu tiên của Tin Mừng. Văn phong Ngài viết trang trọng, có rất nhiều trích dẫn từ Cựu Ứớc, và được ưu tiên sử dụng trong Phụng vụ Hội Thánh.

Chiêm ngắm chân dung ngài, chúng ta được nhìn lại chính mình. Nhìn lại ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi dâng hiến, ơn gọi của một người thu thuế, một doanh nhân, một kỹ sư, một nhà văn hay một nông dân… Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi riêng nhưng Tiếng Gọi nào của Chúa cũng là tiếng mời gọi chúng ta “Nên Thánh”. Dù hôm qua của chúng ta có trăm ngàn lầm lỗi, có oan khiên tội lụy đến đâu, nhưng tình thương của Chúa có khả năng xóa đi tất cả, làm mới lại tất cả. Và Chúa chờ chúng ta điều gì nếu không phải là đáp trả tiếng Chúa trong chính giây phút hiện tại với tất cả năng lực và tình yêu?

Lạy Chúa!

Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là thánh Mátthêu làm tông đồ rao giảng Tin Mừng. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết noi gương người luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô, là Thiên Chúa Hằng Sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời. Amen. (Lời nguyện kinh sáng - lễ thánh Mátthêu tông đồ).

Violet