[Sách] "Đồng hành với Chúa" - tuyển tập 55 bài suy niệm Phúc Âm của Lm Vincent Travers, OP

Quang X Nguyen

Nguyên tác: In Step With God
Tác giả: Rev. Vincent Travers, OP
Dịch giả: Đỗ Tân Hưng
Đọc lại và bổ túc: LM Antôn-Phaolô, SJ
Thông tin bản quyền: Được sự chấp thuận của dịch giả, Gs. Đỗ Tân Hưng, để post ở suyniemhangngay.net

Dịch phẩm “ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA” gồm 55 bài suy niệm dựa trên 55 đoạn Phúc Âm thuộc các Chúa nhật quanh năm, được sắp xếp thành: hai mùa “thường niên” xen kẽ vào bốn mùa đặc biệt là “mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay và mùa Phục Sinh.”

Các tác phẩm của cha Vincent Travers, OP:
Dancing With Life (1996)
In Tune With Life (1999)
In Step With God (2001)
On Song With God (2002)
In Touch With God (2004)
The Road Home (2006).
Nguồn: http://suyniemhangngay.net/2016/09/05/dong-hanh-voi-chua/

Tải ebook