[Sách] "Niềm vui sống đạo" của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận

Quang X Nguyen


LỜI NÓI ÐẦU (của Tác Giả)


Làm “người lữ hành” lang thang đó đây, tôi có dịp nói chuyện với nhiều hạng người, trong nhiều hoàn cảnh. Câu chuyện tuy khác nhau, nhưng mục đích ưu tiên vẫn là một, gửi đến thính giả một sứ điệp:

XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM, CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP HƠN.


Nay một số bạn trẻ muốn góp nhặt lại thành một tập và xin tôi mấy lời dẫn nhập, tôi thân ái ghi vội mấy điểm:
Sau đây là những điều tôi đã tâm sự vào những dịp khác nhau, phải sắp thành một thứ tự hợp lý để dễ tiếp thu.
Ðây các bạn trẻ chỉ ghi lại ngắn gọn, chứ không quảng giải, vì nếu giải thích đầy đủ, mỗi điều sẽ trở thành một chương là tối thiểu.

Sứ điệp ấy đã bắt đầu từ ngày 24.6.1967, ngày tôi lãnh nhận trách vụ mục tử, và được nối dài cho đến ngày nay. Là một người kế vị các tông đồ, trước viễn ảnh của những biến chuyển khó khăn, phức tạp, khó lượng được sắp xảy đến, ảnh hưởng đến dân Chúa, tôi muốn đồng hành và hướng dẫn có khi báo động.

Cuốn “Hôm qua, hôm nay, Ngày mai” đã chuẩn bị cho giáo dân từ 1967- 1975 biết sống đạo trong “thời hậu chiến,” hoặc dưới chế độ cộng sản: “Vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình,” dưới chế độ tư bản tiêu thụ: “Công lý và hoà bình.”

Sau ngày 30.4.1975, thao thức vì phải xa cách giáo dân ở quốc nội, cũng như những người phải ra đi, chân ướt chân ráo bước lên đất người xa lạ, từ ngục tù, tôi đã kiếm cách viết và chuyển ra những sứ điệp có chiều kích khác nhau, từ tim óc của một mục tử, trong tăm tối, xót xa theo dõi và thương cảm con cái:

  • Chiều nội tâm: “Ðường Hy Vọng” – (10 thứ tiếng).
  • Chiều sâu: “Ðường Hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và Công đồng Vaticanô II” (2 thứ tiếng).
  • Chiều rộng: “Những người lữ hành trên đường hy vọng” (2 thứ tiếng).
  • Chiều dài : “Cầu nguyện hy vọng I” đã soạn thảo trong tù gần 365 bài, mới in được 90 bài, còn thiếu 3 cuốn nữa (4 thứ tiếng).
  • Kinh nghiệm sống đạo 13 năm: “Năm chiếc bánh và hai con cá” viết theo yêu cầu của các “phong trào mới” (Mouvements nouveaux) dịp “Ngày Quốc tế giới trẻ” tại Paris, tháng 8.1997 (7 thứ tiếng).

Nay đến cuốn “Niềm vui sống đạo,” chính các bạn trẻ góp nhặt lại những bài nói chuyện của tôi. Mặc dù nó như một bản toát yếu đơn sơ khiêm tốn, nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng. Tại sao?

Tại vì có nhiều bạn hỏi tôi, sứ điệp của Ðức cha còn tiếp tục không? Dĩ nhiên là còn, vì bao lâu còn sống, tôi còn đồng hành với dân Chúa. Nhưng ở trần gian nầy, mọi sự đều có cùng, đó là luật thiên nhiên. Chính các bạn sẽ viết tiếp sứ điệp, lúc ấy nó sẽ phong phú hơn biết chừng nào. Mẹ Tê-rê-xa Calcutta nói: “Tôi chỉ là cây bút chì trong tay Chúa, để Chúa viết những gì Chúa muốn.” Nhìn tương lai, tôi tin tưởng, vui mừng và hy vọng vì Chúa sẽ có nhiều bút chì mới.

Rôma, Lễ Giáng sinh 1998
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Tổng Giám Mục Chủ tịch Ủy Ban Giáo hoàng Công lý và Hoà bình

Tải về ebook