Chùm thơ về việc rước lễ

Quang X Nguyen

RƯỚC CHÚA GIÊ-SUKiếp lữ thứ, trên dòng đời xuôi ngược
Những đói cơm, những khát nước, triền miên
Chẳng khi nào nghe chắc dạ, bình yên
Mà vững bước về miền quê hương thật

Vẫn biết bao lâu còn nơi cõi đất
Là còn lo cái ăn, cái ở, cái mặc, cái nhiêu khê
Xin cho con đừng quên lo chuyện trở về
Nơi nguồn cội, cõi lòng yêu Thiên Chúa

Tấm bánh đời tạm qua ngày, qua bữa
Hạnh phúc đời mấy nữa cũng tàn vơi
Tấm bánh Giê-su, Tấm bánh bởi trời
Hạnh phúc thật đến muôn đời muôn thuở


Xin cho con niềm tin luôn rạng rỡ
Vào tình yêu, ơn cứu độ đời con
Rước Chúa Giê-su ngự giữa cõi lòng
Là rước lấy nguồn bình an vĩnh cửu

Hương NamXIN DƯỠNG NUÔI CON


Xin dưỡng nuôi con - Bánh bởi trời
Nếu không như thể sắp tàn hơi !
Với lòng quảng đại cầu ban sức
Bằng đức từ bi nguyện nhận lời
“Ho-reb” còn xa chưa biết chốn
Can-Vê lại dốc khó tìm nơi
Thế nên mọi việc trông ơn Chúa
Xin dưỡng nuôi con - bởi trời.

Từ Thanh Hà, 10/8/18LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG


Bao la lòng Chúa xót thương
Từ trời ban xuống Thần Lương cứu đời
Chính là máu thịt Con Người
Ngôi Hai thánh tử là Lời thủy chung.

Đã yêu yêu đến tận cùng
Khổ đau thập giá: Bao dung tình Ngài
Không chối bỏ chẳng từ ai
Miễn sao sống đúng xứng vai Tin Mừng.

Như xưa Mẹ đã xin vâng
Phần con chẳng đặng dửng dưng sao đành
Ngước nhìn rộng cõi cao xanh
Rồi suy cho thấu ơn lành được ban

Bấy nay sống cảnh an nhàn
Bấy nay đón nhận chứa chan phúc phần.
Chúng con quả đáng tội nhân
Xin Cha từ ái ân cần thứ tha

Giúp cho vững bước tránh xa
Con đường tội lỗi quỉ ma đặt bày.
Chúng con nguyện ước từ nay
Con đường Tín Thác hằng ngày chăm lo.

Từ Thanh Hà. 3/8/18