[Sách] Tiếng gọi tình yêu thầm lặng

Quang X Nguyen

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU THẦM LẶNG

Nguyên tác bằng Tiếng Pháp do một Đan Sĩ Dòng Thánh Bruno
Bản dịch Anh Ngữ do một Ẩn Sĩ Anh Giáo với tựa đề: The Call Of Silent Love
Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình
First published: 1995 do Darton, Longman and Todd Ltd London
And Cistercian Publications Inc WMU Station Kalamazoo, Michigan 49008

Tải ebook