Trăng sáng trên đồi Calve

Quang X Nguyen

TRĂNG SÁNG TRÊN ĐỒI CALVE!


Chúa ơi ! Dòng đời sao nghiệt ngã..
Trên đồi cao..Chúa đã đợi con.
Gió chiều hiu hắt mỏi mòn...
Thời gian xuôi mãi nỗi buồn khôn nguôi.

Hoa cứu rỗi nở thắm ơn trời..
Yêu thương nhân hạnh mời muôn nơi.
Qua bao thế hệ trên đời..
Trăng Thập Tự vẫn sáng ngời trong đêm.

Thủy triều sóng nước mãi dâng lên...
Lớp lớp xô nhau cứ vững bền.
Ai còn nghiêng bước bên triền..
Hãy mau tỉnh thức xa miền đau thương.

Độc hành đêm vắng mãi trên đường..
Xua cành đau khổ vướng bờ mi.
Calve soi tỏ đường đi..
Giang tay Chúa đợi...khó gì ! bạn ơi !.

HÀ NGUYÊN SƠN (Cảm tác)