Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XX Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 20
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Suy niệm từ Ga 6, 51-59)


Mình Máu Chúa hiến dâng làm của lễ
Đền tội thay cho con cháu E Và.
Nay trở nên của ăn vượt Man na,
Nuôi tín hữu tới đời sau muôn thuở.
***
Bí tích dưỡng nuôi chiên Giáo Hội
Chính Mình Máu Thánh Chúa Giê Su
Là nguồn sức mạnh đoàn dân thánh
Bảo vệ thường xuyên, tránh giặc thù.
***
Nguyện giữ mình không vương tội trọng,
Năng suy mầu nhiệm Chúa làm người,
Cậy trông vào ơn Ngài kêu gọi,
Rước Chúa vào lòng sống thảnh thơi.

***
Dân Chúa - cộng đồng luôn phấn khởi
Hồng ân chia sẻ với tha nhân,
Tin Mừng rao giảng kèm gương sáng,
Giáo Hội vinh quang, rạng thánh ân…

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO C1

(Nghe, đọc, suy tư)

Hai yêu.
Người Kitô hữu nguyện trung thành,
Tin cậy tình thương Chúa Chí Linh.
Mến Chúa, yêu người như luật dạy
Và luôn ngưỡng vọng phúc trường sinh..

Man na mới.
Thời Cựu Ước Man na dân chế biến
Thành món ăn đủ hương vị ngon lành.
Và ngày nay, Chúa ban Bánh Trường Sinh.
Cùng Lời Chúa, dưỡng nuôi người tín hữu.

Ánh ngày mai.
Thất bại, khổ tâm trong quá khứ
Quên đi để tiến bước hiên ngang.
Tương lai sán lạn đều căn cứ
Dĩ vãng bỏ quên, không bẽ bàng.

Ba điều giản đơn.
Ba điều chính yếu giản đơn.
Phải làm, phải giữ, xin ơn độ trì.
Ai ơi! Luôn phải nhớ ghi.
Trung thành giữ đạo, ắt thì Chúa thương

Thế Kiên DominicNỮ VƯƠNG NƯỚC TRỜI
******


Nữ Vương Thiên Quốc: chức cao sâu,
Mẹ Đấng Thiên Sai: Mẹ nhiệm mầu.
Con cháu E Và: Cha cứu độ,
Đoàn chiên Giáo Hội: Mẹ cầu bầu.
Mẹ là sức mạnh người trông cậy
Mẹ chính nguốn vui kẻ nguyện cầu.
Tín hữu đời này theo Mẹ Chúa,
Ngày về Quê Thật: phúc ngàn sau…

Thế Kiên Dominic