Lời cầu nguyện của Mahatan Gandi

Quang X Nguyen

Lạy Chuá,

Xin cho con dám nói lên sự thật truớc kẻ mạnh và đừng nói dối để đuợc kẻ yếu tán thuởng.
Nếu Chuá cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc cuả con.
Nếu Chuá cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận cuả con.
Nếu Chuá cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu cuả con.
Nếu Chuá cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng cuả con.

Xin giúp con nhận biết đuợc khiá cạnh khác cuả sự việc,
và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội,
vì họ không chia xẻ quan điểm cuả con.
Xin dậy cho con biết yêu thuơng kẻ khác như yêu thuơng chính bản thân mình.
Và dậy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.
Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt đuợc thành công,
Và đừng để con thất vọng khi con thất bại.


Nhưng hãy dậy con nhớ rằng
Thất bại là thử thách đưa đến thành công.
Xin dậy cho con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất cuả sức mạnh.
Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên cuả sư yếu đuối.
Nếu Chuá không ban cho con cuả cải,
Xin hãy cho con lòng trông cậy.

Nếu Chuá không cho con thành công,
Xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp nhận thất bại.
Nếu Chuá không cho con sức khoẻ,
Xin hãy cho con ân sủng đức tin.

Nếu con có làm ai tổn thuơng,
Xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.
Nếu có ai làm cho con tổn thuơng,
Xin cho con lòng độ luợng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chuá
Nếu con có quên Chuá,
Thì lạy Ngài,
Xin Ngài đừng quên con.
Amen.

[Source: Thiêng , Thảo, & Thúy - Viet Catholic]