Diễm tình ca Mân Côi

Quang X Nguyen

DIỄM TÌNH CA ''MÂN CÔI''Tay lần tràng hạt Mân-Côi

Dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần:

''Kính Mừng'' Danh Mẹ ''Hồng Ân''

Như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa

Tại nhà của Mẹ năm xưa...

Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay!


Mẹ ơi, mười ngón bàn tay

Thay cho tràng hạt ở ngay vỉa hè

Dọc đường, bến đợi tàu xe...

Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình

Vì Kinh gói trọn tâm tình:

''Vui Mừng, Thương Khó, Hy Sinh, Vâng Lời...''

Mân-Côi liên kết Đất-Trời:

Đưa tay làm ''Dấu'', đọc lời: ''Nhân Danh...''

''Lạy Cha ...'' dâng Chúa Nhân Lành

''Kính Mừng'' dâng Mẹ, ''Sáng Danh'' là lời

Tung hô Thiên Chúa muôn đời!

Mân-Côi tóm lược những lời Thánh Kinh!

Mân-Côi là chuỗi chứng minh

''Hoàn thành Giao-Ước: Chương-Trình cứu dân.''

Miệng con gọi Mẹ ''HỒNG ÂN''

Là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ!

Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ

Để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra...

Mân-Côi là Diễm Tình Ca

Là ''Bài xuất trận'': quỷ-ma đầu hàng!

Mân-Côi nối nhịp cầu sang

Hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha!

Mân-Côi thánh hóa hồn ta

Giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù!

Mân-Côi như chuyến Thánh Du:

Mẹ đưa ta đến Giêsu, Con Ngài!


Đức Quốc, 2005

Đaminh Phan văn Phước
(tác giả gửi về BBT)