Thơ và phổ nhạc: Theo Mẹ lên đường

Quang X Nguyen

Theo Mẹ Lên Đường

(Cảm hứng Luca 1,39-56)


Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương
Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương
Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ
Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

Theo Mẹ lên đường Can – vê lời đáp Xin Vâng
Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân
Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ
Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng.

Theo Mẹ lên đường trung trinh Lòng Mến tha nhân
Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quyên thân
Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ
Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần.Mẹ ơi! thương dắt dìu con
Đường Tin- Cậy- Mến trông gai
Mẹ như ánh sao mai
Soi lối con đi gặp Chúa.

Mẹ như muôn khúc hoan ca
Dạt dào tình Mến bao la
Mẹ chuyển ơn Chúa cho con
Luôn Tin Yêu phục vụ khiêm hạ.

Maria Gioan Lasan