Thơ về Thiên thần bản mệnh

Quang X Nguyen

CẦU XIN THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Lễ các Thiên Thần hộ thủ (02/10)

Xuống làm vệ sĩ cho loài phàm nhân
Vâng lời Thiên Chúa phán truyền
Thiên Thần Bản Mệnh ngày đêm ân cần
Canh hồn giữ xác phàm nhân
Tai qua nạn khỏi, được luôn an bình
Xin ban thêm trí thông minh
Sáng suốt tuân hành Luật Chúa truyền ban

Tránh xa tội ác, lỗi lầm
Kiên trì thẳng tiến đường lên Nước Trời
Ước mong trung tín suốt đời
Nhờ Người phù trợ an vui xác hồn
Chân thành cảm tạ Thiên Thần
Nâng đỡ, giữ gìn từ thuở mới sinh
Xin thương hướng dẫn đường lành
Sống theo Ý Chúa uy linh trọn đời
Xin Thiên Thần của Chúa Trời
Đêm ngày dìu dắt bước đời con luôn
Đường trần muôn nẻo nguy nan
Xin luôn che chở sớm hôm lữ hành

Kính mừng Thiên Thần Bản Mệnh – 2018

✝ THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa ban cho một “vệ sĩ”, đó là Thiên thần Bản mệnh – Thiên thần Hộ thủ. Nhiệm vụ của các ngài là tiến cử chúng ta với Thiên Chúa, luôn canh giữ chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện và giới thiệu chúng ta với Thiên Chúa khi chúng ta từ giã cõi đời này.

Khái niệm về Thiên thần Bản mệnh hướng dẫn và nuôi dưỡng mỗi người là cách phát triển của Giáo lý Công Giáo và lòng sùng kính dựa vào Kinh Thánh. Trình thuật Mt 18:10 hỗ trợ niềm tin này: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Lòng sùng kính các Thiên Thần Bản Mệnh bắt đầu phát triển từ khi bắt đầu có truyền thống tu trì. Thánh Bênêđictô thúc đẩy việc này cùng với Thánh Bernard Clairvaux, nhà cải cách hồi thế kỷ XII, nhà hùng biện về Thiên Thần Bản Mệnh, và lòng sùng kính các thiên thần có từ hồi đó.

Lễ kính các Thiên Thần Bản Mệnh được cử hành lần đầu hồi thế kỷ XVI. Năm 1615, ĐGH Phaolô V thêm lễ này vào Lịch Phụng Vụ Công Giáo Roma.

PHẨM TRẬT THIÊN THẦN
Cấp I : Bệ Thần, Dũng Thần, Minh Thần, Luyến Thần (thần sốt mến).
Cấp II : Quyền Thần, Quản Thần.
Cấp III : Thiên Thần, Tổng Thần, Lãnh Thần.

† KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH


Con thân Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.

Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.