Lặng - thơ của Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen

LẶNG


Lặng đi để biết lắng nghe
Lặng đi để thấy não nề tha nhân
Lặng đi để biết ân cần
Sẻ chia thương cảm đỡ đần anh em.

Lặng đi bắc nhịp cầu duyên
Gieo niềm tin với bình yên trao người
Lặng đi để sáng nụ cười
Nhìn người an phận dù đời thiệt thua.

Lặng đi để biết sao vừa
Chạnh lòng thương xót nơi chưa an bình
Lặng đi sẽ hiểu ân tình
Cho đi là nhận phúc vinh của Người.Lặng đi để thấy khắp nơi
Người nghèo chính Chúa đang thời khổ đau
Giúp con khi nhận ân sâu
Biết đem chia xẻ dãi dầu tha nhân.

Đến giờ rời bỏ gian trần
Con trình diện Chúa trong ngần thương yêu
Cúi xuống nở nụ cười yêu
Ngài ơi Ngài đã phong rêu bao mùa.

Kim Hai Pham Thi