Thơ: Hành trang lên đường

Quang X Nguyen

Hành trang lên đường Chúa trao con
Tâm hồn thanh thản, tấm lòng son
Hân hoan vui bước trên đồng lúa
Hạt vàng trĩu nặng hãy thu gom
Đồng lúa hôm nay rộn tiếng cười
Thợ gặt Chúa gọi khắp muôn nơi

Đem theo chân lý niềm tin mới
Ôm về bó lúa nặng hạt tươi
Cho con luôn biết sống hòa đồng
Lau khô giọt lệ biết cảm thông
Bao người đau khổ trên hồn xác
An ủi sẻ chia cả tấm lòng
Cho con lên đường thật hân hoan
Trông cậy vào Chúa đấng toàn năng
Rao giảng Tin Mừng vui khắp chốn
Muôn người nhận biết Chúa từ nhân.

Dzuy sơn Tuyền