Thơ: Khát vọng

Quang X Nguyen

Khát vọng


(Cảm xúc từ bài hát của một người bạn thân yêu gởi tặng)

Hãy là dòng nước trong
Thấm sâu vào mọi miền
Qua sông rồi ra biển
Như tình em mênh mông.

Vẫn là dòng nước trong
Em thành con sóng vỗ
Vượt qua ngàn bão tố
Đưa thuyền tình ra khơi.

Tình yêu mãi gọi mời
Khát khao còn cuồn cuộn
Phong ba nào ngăn nổi
Vươn tới bến bờ xa...

Tình em như biển cả
Dẫu sóng xô bạc đầu
Bình an Ngài no thỏa
Vẫn mãi dòng nước trong !

Honesty
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/7263-KHAT-VONG