Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Vọng năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Mùa Vọng 1

GIỜ CỨU RỖI ĐÃ GẦN

(Suy niệm từ: Lc 21, 25-36)


Nghe Lời Chúa hôm nay, lòng xao xuyến
Chúa nhắc con suy tới bốn sự sau (1)
Rằng: ngày giờ cứu rỗi có xa đâu,
Hãy tỉnh thức, siêng năng mà cầu nguyện.***
Người thiện chí biết mình tội lỗi,
Nhưng quyết tâm theo dõi Tin Mừng.
Vững tin vào ngày cánh chung
Lãnh ơn cứu độ, vô cùng hân hoan.
Chúa cũng nhắc cho đoàn tín hữu
Hãy giữ mình xa nẻo phù vân,
Quyết tâm giũ sạch bụi trần,
Chờ ngày Chúa gọi, lãnh phần phúc thiêng.
Mùa Vọng tới đoàn chiên dân Chúa,
Nghe Tin Mừng sáng sủa tâm hồn,
Cãy tin, cầu nguyện luôn luôn
Chờ ngày Chúa đến xác hồn ngợp vui…

Thế Kiên Dominic

(1) Sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hoả ngục.


DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA
********


Dọn lòng đón Chúa ở cùng ta.
Mùa Vọng là mùa đẹp Ý Cha.
Tín hữu đua nhau không tiếc sức,
Hội đoàn phục vụ chẳng kêu ca.
Dọn đường ngay thẳng: Ngôi Hai xuống,
Mừng lể Cực Linh: Chúa hiện ra.
Nhân loại vững tin vào Lịch Sử.
Cộng đoàn dân Chúa sống hiền hoà…

Thế Kiên Dominic