Thơ: Ngài thinh lặng

Quang X Nguyen

Chiều vắng vòng tay giang trên thập tự
Giêsu lặng nhìn khắp cõi nhân gian
Kẻ ác nhân toan tính việc bạo tàn
Mưu sâu chước độc gian tham lũng đoạn

Quen lối buôn bán gian lận manh nha
Nuôi chiến tranh bạo lực đà khủng bố
Giết người bằng vũ khí đầy man rợ
Biến thân thể làm bom nổ nát tan.

Hay những thủ đoạn thăng quan tiến chức
Dùng đồng nghiệp làm đệm bước vinh thân
Quá ham mê quyền lực đến bất nhân
Cũng xin Trời được công thành danh toại.Ngài lặng nghe tiếng người vợ tỏ bày
Lòng thành kính xin tai bay thoát nạn
Cho người chồng được vẹn toàn sinh mạng
Nơi chiến trường bao lạc đạn bom rơi.

Có tiếng trẻ thơ dâng lời ao ước
Thầm kêu xin cho bố mẹ chóng về
Ngôi nhà thênh thang lệ ngấn hàng mi
Khách hàng còn níu kéo chiều tan chợ.

Trong mái nhà nhỏ giữa chốn quê nghèo
Đôi chân mẹ già ngả nghiêng trên ngõ
Ngóng trông con mãi tận nơi thành phố
Đứa công chức đứa học vấn mau về.

Trên thập giá Giêsu chìm trong thinh lặng
Cơn gió lạnh thêm nhức nhối tim Ngài
Cạnh sườn đâm thâu đầu cứa mạo gai
Lại rộng thêm bởi van nài nhân thế.

Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu

Nguồn: http://gpbuichu.org/news/Dong-Daminh/Ngai-thinh-lang-3821.html