[Sách] Sống và yêu thật lòng (Cầu nguyện cá nhân, Bí quyết tình yêu và vui sống)

Quang X Nguyen

CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG
Lời nói đầu

Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm sống rằng nhờ lời cầu nguyện cá nhân, tức đời sống tương giao thường xuyên và thân mật với Chúa, họ được nâng đỡ đứng vững trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong thử thách và đau khổ, những thử thách và đau khổ gây nên bởi cả những người đáng ra phải hiểu, phải yêu thương bênh vực và nâng đỡ mình.

Vây chúng ta hãy cố gắng giữ sự hài hòa giữa đời sống cầu nguyện chung, đời sống cầu nguyện cá nhân và cuộc sống thường nhật với bổn phận và công việc riêng của mỗi người. Có những người rất đạo đức và vững vàng khi còn ở chung trong môi trường đào tạo, nhưng khi va chạm thực tế và sống một mình giữa đời, hay không còn chịu sự kiểm soát của những người đào tạo có quyền cho tiến hay bắt phải lùi thì lại rất khác.


Vậy, dù đang sống cộng đoàn, chúng ta cũng hãy tự ra kỷ luật cho mình: Phải có một nếp sống đạo đức cá nhân tự nguyện và bền vững. Có ai hay không có ai, mặc! Chúng ta vẫn giữ liên lạc và đời sống cầu nguyện cá nhân với Chúa. Được hiểu hay không được hiểu, được ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại, mặc! Vẫn liên lạc với Chúa bằng đời sống cầu nguyện cá nhân, chúng ta sẽ nhận được một sức mạnh nâng đỡ lạ lùng, chúng ta không thể hiểu khi nhìn lại sức mạnh mà Thánh Phaolô xác quyết là “chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Chúng ta hãy luôn kiên trì làm việc bổn phận và cầu nguyện cá nhân. Nhiều người phải ra đi hay sống một đời tu không hạnh phúc, vì thiếu sót nhiều trong hai bổn phận tiên quyết nầy. Phải, chúng ta đừng bao giờ bỏ việc bổn phận, cũng như đừng bao giờ viện dẫn bất cứ lý do gì để bỏ cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cá nhân, vì không có ai khác có thể làm thay cho chúng ta được. Trong cuộc đời con người, có những cái phải tựa vào nhau mà sống, nhưng có những cái cũng phải cố “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Việc bổn phận và đời sống kết hiệp với Chúa sẽ giúp chúng ta tìm được sức mạnh nâng đỡ nơi chính Chúa. Ngài biết tất cả, nghe tất cả, thấy tất cả, hiểu tất cả. Ân sủng và tình yêu của Ngài mạnh hơn tất cả, mạnh hơn tình yêu và sự chết. Lòng của Ngài lớn hơn lòng chúng ta, lớn hơn thử thách và đau khổ của chúng ta, lớn hơn cả tội lỗi của chúng ta và Ngài sẽ không hề bỏ rơi chúng ta.

Nếu chúng ta không tương giao với Chúa bằng đời sống cầu nguyện cá nhân và kiên bền chu toàn bổn phận, chúng ta làm sao nhận được tất cả những thứ cần thiết đó để trụ vững với tinh thần tin yêu và lạc quan trước phong ba bảo táp, trước những chống đối kịch liệt mà Chúa Giêsu đã khuyến cáo rằng những kẻ làm cho chúng ta như thế tưởng là làm vinh danh Chúa?

Đó là kinh nghiệm và cũng là lý do của tập sách nhỏ CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN, BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG nầy, viết theo cuốn Ta prière, un secret d’amour của Cha Jean-Marc Bot, do nhà xuất bản Le Sarment. Ước mong những trang sách nầy góp phần vào quyết tâm không bao giờ thay đổi của chúng ta: Luôn liên kết với Chúa bằng đời sống bổn phận và cầu nguyện cá nhân.

Tuy nhiên, cuộc sống nào cũng có những bước thăng trầm của nó, đó là thân phận con người hèn yếu mà thánh Phaolô đã diễn tả: “có những điều tốt tôi muốn làm, tôi lại không làm được; lại có những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm.” Chúng ta hãy trao vào lòng nhân lành của Chúa tất cả và cứ tin tưởng bắt đầu lại mỗi ngày: càng sống đời linh mục, chúng ta sẽ trở thành linh mục hơn; càng sống đời tu sĩ, chúng ta sẽ trở thành tu sĩ hơn; càng sống đời tông đồ, chúng ta sẽ trở thành tông đồ hơn; càng sống đời kitô hữu, chúng ta sẽ trở thành kitô hữu hơn.

Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục lần thứ 4518/6/1972 – 18/6/2016
Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=8&ia=15380

TẢI EBOOK