Thơ, phổ nhạc: Giêsu, Ngài là ai?

Quang X Nguyen

GIÊ SU NGÀI LÀ AI

Mc 8,27-33


Giê Su Ngài là ai đối với tôi?
Một câu hỏi ngàn đời nóng hổi
Khồng trăn trở tôi ba chìm bảy nổi
Giữa trần gian sóng gió phủ chìm sâu.

Ngài là ai? Trong ánh sáng lúc đêm thâu
Phải làm chứng cho Ngài ra sao khi đời đầy dâu bể
Ngài là ai lại thích nghe tôi kể lể
Hiện tại,tương lai cùng ân sủng đã qua.


Ngài là ai trong bão táp phong ba
Lại im lặng ngủ say để mình tôi chống chỏi
Bờ tín thác, bến nguyện cầu tôi đắp đổi
Im lặng Ngài giúp tôi biết vượt qua.

NGÀI MỜI TÔI HÃY LÀ NGƯỜI SAMARIA
Hãy ra đi thực thi thánh ý
Sống ngay thẳng không hận thù ich kỷ
Dũng cảm, khiêm nhường tử tế với nhau.

Sống đức tin chẳng dễ dàng đâu
Tựa Lời Chúa giúp tôi chiến đấu
Những con sóng hờn ghen cào cấu
Bứt cái tôi xin buông bỏ đấu hờn căm.

Đồi Calve tím lịm tiếng xin vâng
Xin giúp con không với mình, vâng với Chúa
Trên thánh giá hoa hy sinh không tàn úa
Ôi con là ai mà Ngài chết cho con.

Kim Hải Phạm Thị

Phổ nhạc bởi NS Nguyễn Đức Thuần