Một Niềm Tin - Suối Ngàn

admin

MỘT NIỀM TIN

Người Công Giáo Việt Nam
Đã trải qua hơn bốn trăm năm với niềm tin son sắt.
Tin vào Chúa Với niềm tin rất đỗi đơn sơ
Lớp lớp cha ông có nhiều người chưa hề biết chữ.

Học giáo lý đêm đêm lời truyền khẩu
Sáng đọc kinh dâng Thiên Chúa trọn ngày
Vui ruộng đồng xin dâng Chúa đôi tay
Chiều dâng lễ kinh rộn ràng sùng kính.

Vẫn một lòng sốt sắng và thành tín
Trọn một đời kính mến chẳng đổi thay!
Rực niềm tin ba vạn sáu ngàn ngày
Trọn đạo hiếu hết tầng tầng lớp lớp.

Luôn sốt sắng hồn chẳng vương nhơ nhớp
Nhờ ơn Người mà lướt thắng gian lao
Khắp non sông đã nhuộm đỏ máu đào
Gương các Thánh muôn đời còn hiển hách!Ngày hôm nay có quá nhiều thử thách
Làm xáo trộn hoang mang cả niềm tin
Người ngược xuôi kẻ nháo nhác đi tìm
Tìm phép lạ trong “cõi đời” vô vọng!

Họ tìm đến những miền xa khóc lóc
Cứ ngỡ rằng Thiên Chúa sẽ hiển dung
Ở những nơi...trong ý nghĩ mông lung
Rằng nơi đó Chúa mới làm phép lạ.

Hết điểm này đến nơi nọ..nơi xa
Đòi cho được Chúa phải đến hôm nay
Làm phép lạ cho hết thảy lúc này
Mà lúc trước có nhiều khi quên Chúa.

Chẳng hề nghĩ Chúa đến từ muôn thuở
Đã làm người trong kiếp sống phàm nhân
Đã gánh thay muôn lỗi tội thế trần
Và chịu chết với khổ hình thập giá.

Người yêu thương và chữa lành tất cả
Cứu loài người khỏi sự chết trầm luân
Người sẽ cho nhân loại hưởng chung phần
Ngày sau hết sẽ phục sinh với Chúa.

Hỡi những ai đang sầu khổ héo úa
Hãy nhớ rằng thân xác là bụi tro
Cả hơi thở sự sống Chúa ban cho
Và tất cả, tất cả thuộc về Chúa!

Người đã cho cả tự do chọn lựa
Ai tin Ngài chẳng hư mất khi nao
Người lắng nghe ở cả trên đồi cao
Và thung lũng trập trùng đầy bóng tối.

Ai yêu Chúa sẽ được ơn biến đổi
Lánh tội đời luôn luôn biết ăn năn
Đủ tin yêu tín thác lúc khó khăn
Ở nơi nào Chúa cũng hằng cứu giúp.

Dù nơi đâu Chúa vẫn luôn đến kịp
Vẫn đêm ngày nâng đỡ bước ta đi
Hãy tin yêu và đừng lo lắng gì
Vì có Chúa khắp tầng trời cõi đất.

Con xin Chúa lắng nghe lời nguyện khấn
Ai u sầu ai gặp cảnh thương đau
Xin ba Ngôi Thiên Chúa đấng nhiệm mầu
Luôn giáng phúc ban ơn lành giải thoát!

Một niềm tin giữa bầu trời bát ngát
Luôn dạt dào như biển lớn bao la
Một đức tin đơn sơ vào nơi Cha
Như em bé đôi mắt tròn lấp lánh.

13/06/2019 Suối Ngàn