Thơ: Hãy ngắm nhìn trái tim bị đâm thâu

Quang X Nguyen

HÃY NGẮM NHÌN TRÁI TIM BỊ ĐÂM THÂUHãy cho thế giới biết về Lòng Thương Xót
Hãy ngắm nhìn Trái Tim bị đâm thâu
Ngọn lửa Xót Thương tuôn chảy Suối Ân Sâu
Các thương tích chính là nơi nương náu.

Chỉ một giá chuộc ngàn đời ghi dấu
Là khổ đau liên kết với Calve
Không khổ đau, không thất vọng ê chề
Tình yêu chẳng tinh ròng và to lớn.


Ngài biến việc khó nhọc con như bông hoa sáng sớm
Hương thơm toả bay ngát ngai toà Cha
Mê mải con tìm ân huệ nhỏ đỉnh Goltha
Ngài lại ban Nước, Máu trào tuôn nguồn Cứu Rỗi.

Ôi lạy Chúa con rất nhiều tội lỗi
Con là bệnh nhân trong tồi tệ Ngài ơi
Con đang hiểm nguy, đầu óc rối bời
Xin tín thác đời con trong tay Chúa.

Con chờ đợi Ngài ban ơn cứu chữa
Đợi chờ trong hy vọng với khiêm cung
Ủi an con đi con tín thác đến cùng
Ơn An Ủi xin chạm đến hồn con và biến đổi.

Cây thập tự nở Hoa mùa Cứu Rỗi
Con cần Ngài thêm sức mạnh cho con
Năm vết thương Giường Thánh Giá Ân Son
Bình An đến ngay sau Ơn An Ủi.

Ngày 15/6/2019
Tháng Thánh Tâm


Tham khảo bản dịch sang một số ngôn ngữ khác:

세상에 주님의 자비를 알게하여 주소서
인류의 죄로 가시에 찔리고 뚫린 심장을 바라보라
타오르는 자비가 깊이 흐르고
크신 상처는 우리의 피난처가 되나이다.
하느님의 손에 당신의 삶을 맏기십시오.
나는 주님께서 저를 구원해주시기를
겸손한 마음으로 희망속에서 기다림니다.
Kim Hai Pham Thi

Possa il mondo conoscere la Sua misericordia
Guarda il cuore forato e punzecchiato dalle spine del peccato umano.
La misericordia infuocata si approfondisce
Le grandi ferite sono il nostro rifugio.
Metti la tua vita nelle mani di Dio.
So che il Signore mi salverà
Aspetto con speranza con un cuore umile.
Kim Hai Pham Thi

May the world know His mercy
Look at the heart punctured and pricked by the thorns of human sin.
The blazing mercy deepens
Great wounds are our refuge.
Put your life in God's hands.
I know that the Lord will save me
I wait in hope with a humble heart.
Kim Hai Pham Thi

Que el mundo conozca su misericordia.
Mira el corazón pinchado y picado por las espinas del pecado humano.
La misericordia ardiente se profundiza.
Grandes heridas son nuestro refugio.
Pon tu vida en las manos de Dios.
Sé que el Señor me salvará
Espero con esperanza con un corazón humilde.
Kim Hai Pham Thi