Thơ: Là linh mục

Quang X Nguyen

LÀ LINH MỤC


Là Linh Mục nghĩa là chuyên dâng lễ
Chuyên ngồi tòa giải tội các giáo dân
Thăm bệnh nhân - xa cũng giống như gần
Ðứng tòa giảng rao truyền lời Kinh Thánh ?

Là Linh mục chủ trì đường đức hạnh!
Rất khiêm nhường, rất giản dị, đơn sơ
Tiền bạc, công danh? - Linh mục thờ ơ
Phải tránh hết trên con đường tu đức!

Miệng thốt ra là những lời trung thực
Việc đầu tiên: gương mẫu phép công bằng
Không bao giờ dính líu việc lăng nhăng
Những việc có hơi đồng đầy quyến rũ!


Hồn thanh sạch - ngay từ trong giấc ngủ!
Xin Thánh Linh cùng Ðức Mẹ độ trì
Nhiều trường hợp lầm lỗi với suy vi
Chỉ bởi sẵn những dịp làm nên tội!

Sống trong sạch nên tâm hồn tự khởi
Tình yêu thương với tất cả tha nhân
Kẻ ghét ta - ta cũng vẫn làm thân
Bởi qua ta - họ được chiêm ngưỡng Chúa!

Thương cô nhi, thương những người góa bụa
Cứu giúp người đang hoạn nạn, cơ hàn
Làm việc mệt - dù vất vả không than
Sống khó nghèo - Ðức Kitô: cứu cánh!

Cứu cánh đây - chính là sao nên thánh!
Sao trở nên đầy tớ Ðức Kitô
Nên của dâng như Tử đạo - Tông đồ
Giúp mọi người cùng kiên trì ơn thánh!

Là Linh mục chú trọng phần đức hạnh
Ðức Vâng lời - Lòng cứu giúp - Vị tha
Sống khó nghèo - Tránh hết mọi xa hoa
Ơn Chúa giúp Linh mục tròn bổn phận!

“Chúa Thánh Linh – Cho con tròn lời khấn!
Tròn một niềm Tin, Kính, Cậy, Yêu thương
Muối thế gian – Con sẽ tỏa hào quang
Sống xứng đáng người Tông đồ của Chúa!”