Xin Chúa dùng các linh mục mà ban phát ơn lành Lòng Thương xót!

Quang X Nguyen


Chứng từ của Cha Alain Costiou, Linh Mục Cố Vấn Mục Vụ Gia Đình của giáo phận Finistère bên nước Pháp.


Nếu có ai hỏi tôi điều gì nuôi dưỡng cuộc sống Linh Mục thì tôi sẽ trả lời ngay: - Mối liên hệ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Thật thế, Cầu Nguyện, Phụng Vụ, nền huấn luyện Tu Đức và Thần Học hấp thụ giúp tôi có cơ cấu vững chắc để xây dựng cuộc sống nhân bản và Kitô. Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Đấng dẫn tôi đến cùng THIÊN CHÚA CHA và tôi thích khám phá nơi nhân tính Ngài dung nhan đáng mến đáng yêu của THIÊN CHÚA.

Thêm vào đó còn phải nói đến mối tương quan với các anh chị em Kitô-hữu. Trước tiên là với các Linh Mục, anh em cùng Huynh Đoàn Linh Mục Jésus-Caritas (GIÊSU - Tình Yêu). Huynh Đoàn sống theo tinh thần tu đức của chân phúc Linh Mục Charles de Foucauld (1858-1916) nghĩa là chú trọng đến đặc tính ”xã hội - sống với tha nhân”.

Giống như Đức Chúa GIÊSU thành Nagiarét xưa nêu gương khiêm tốn, các Linh Mục chúng tôi cũng không tỏ ra mình hơn người, bởi lẽ tất cả chúng ta đều là loài thọ sinh. Chỉ khác một điều là Linh Mục mang nơi mình một kho tàng và phải làm chứng cho kho tàng này cách thật cương quyết và bảo đảm.

Kho tàng này chúng tôi có nhiệm vụ chia sẻ với lòng khiêm tốn và luôn luôn nhớ rằng ân huệ cho đi không bao giờ là con đường một chiều. Tiếp đến là có không biết bao cuộc gặp gỡ tốt đẹp với đủ hạng người nam nữ già trẻ. Đó là những cuộc gặp gỡ nuôi dưỡng lời cầu nguyện hàng ngày của tôi.
Tôi luôn luôn yêu thích nhiệm vụ đồng hành với người trẻ, giúp họ ý thức lãnh trách nhiệm. Giờ đây tôi sung sướng khi thấy họ dấn thân vào đời trong các sinh hoạt từ thiện, kinh tế, chính trị hoặc trở thành Linh Mục v,v.

Thế nhưng cuộc sống nào cũng có thành công và thất bại. Thất bại giúp tôi sống ý thức hơn nghĩa vụ Linh Mục. Đôi khi tôi khởi xướng những công tác gây tổn thương hoặc làm mất lòng người khác. Vào những trường hợp ấy, tôi không sống trong ray-rứt như một kẻ tội phạm. Trái lại, kinh nghiệm tiêu cực giúp tôi biết sống từ bỏ, khiêm tốn và hoán cải. Tất cả mọi biến cố đều nằm trong hành trình cuộc sống.

Tôi cũng có thể nói như thế về vấn đề sức khoẻ suy yếu của tôi. Lời Kinh Phó Thác của Linh Mục chân phúc Charles de Foucauld là một trong những Kinh tôi thích đọc nhất:

- Lạy CHA, con phó thác mình con cho CHA. Xin hãy làm nơi con những sự đẹp ý CHA ..

Khi bạn đọc Kinh này trong lúc đang nằm liệt giường nơi bệnh viện thì lời kinh mang một chiều kích thiêng liêng thật sâu thẳm. Sau khi trải qua thử thách và kinh nghiệm thế nào là bệnh tật thì cuộc sống chúng ta đổi khác. Thử thách thanh luyện con người chúng ta. Nói một cách khác, chính bệnh tật cũng nuôi dưỡng lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng ta.

Điều gây ý thức nhất nơi tôi với tư cách Linh Mục chính là các cuộc gặp gỡ với các tín hữu Công Giáo. Khi một giáo dân đến tỏ bày ký thác cho Linh Mục các vấn đề khó khăn cuộc sống của họ và ra về với con tim an bình cùng niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt thì đó chính là lúc tôi cảm nhận sâu xa nghĩa vụ Linh Mục thánh thiêng của mình. Thông thường các cuộc gặp gỡ với giáo dân kết thúc với thời gian ngắn cùng cầu nguyện chung hoặc kết thúc với bí tích Giải Tội.

...Kinh Cầu Cho Các Linh Mục.


Lạy Đức Chúa GIÊSU là Linh Mục cao trọng, là Đấng Tế Lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng Trái Tim Cực Thánh Chúa, mà lập ra chức vị linh mục, thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các Linh Mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa.

Xin Chúa sống trong các Linh Mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa hành động với các Linh Mục, và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các Linh Mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa, và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã làm, mà cứu người ta cho được rỗi.

Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn, đang rên rỉ than khóc, vì không có Linh Mục coi sóc, giữ gìn. Xin Chúa dùng các Linh Mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các Linh Mục, và dùng các ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.

(”Église en Finistère”, Année Sacerdotale, Dossier Spécial: Irremplacables Prêtres, 10 Décmebre 2009, n.109, trang IX-X)