Linh mục và những bộ ba

Quang X Nguyen

LINH MỤC VÀ NHỮNG BỘ BA


Ngoài những bộ ba rất quen thuộc vì nằm trong bản chất thánh chức như ba chức năng ‘giảng dạy, thánh hóa và cai quản’ hay ba tương quan ‘với giám mục, với anh em linh mục và với giáo dân’… sao còn có nhiều bộ ba khác cũng gần gũi và đúng với người linh mục đến thế.

Từ những tản mạn đó đây, xin thu tập lại đây 20 bộ. Không chừng có những bộ ba trong các bộ ba này có thể làm phấn chấn hoặc giúp thức tỉnh tâm hồn.
1. Ba nguyên nhân của mọi hư hỏng: tiền, quyền, tình.

2. Ba cái lầm chết người: tưởng mình giỏi nhất, tưởng ai cũng thương mình, tưởng không ai biết việc sai mình làm.

3. Ba cái lười lặp lại mỗi ngày: lười đọc sách, lười tập thể dục, lười gặp giáo dân.

4. Ba căn bệnh thường bị: gút, tháo đường, huyết áp.

5. Ba chữ “d” này mà gắn với bài giảng thì sẽ làm người khác chán ngán: dài, dai, dở!

6. Ba cái nghèo này làm nghèo sứ vụ: nghèo liên đới, nghèo lời khen, nghèo sáng kiến.

7. Ba kẻ thù truyền kiếp: ma quỷ, thế gian, xác thịt.

8. Ba loại lời không được phép có nơi cửa miệng: lời dơ bẩn, lời chê bai, lời gây chia rẽ.

9. Ba việc ngớ ngẩn sẽ khiến ân hận: vay tiền, cho vay tiền, kinh doanh.

10. Không khéo, có thể bị ba bà này chi phối công việc mục vụ: bà bếp, bà nhà giàu, bà tu xuất.

11. Quanh đi quẩn lại, hay la ba ông này: ông hội đồng, ông từ nhà thờ, ông thầy xứ.

12. Chỉ được ba bà này yêu thương thật lòng: bà mẹ ruột, bà chị ruột, bà em ruột.

13. Ba chữ quá làm giáo dân thất vọng: quá lời, quá chén, vắng nhà quá nhiều.

14. Ba cung cách làm mất giá trị linh mục: nịnh hót, cửa quyền, bất nhất.

15. Ba việc hay “nhường” cho người khác: đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, thăm đám tang, dạy giáo lý.

16. Bộ ba này không phải Cha nào cũng làm được: xây một nhà thờ đẹp, nuôi một ơn gọi Linh mục, viết một cuốn sách hay.

17. Ba lời khuyên Phúc âm không khấn mà phải giữ: khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh.

18. Ba cái bàn Cha cần hiện diện đúng lúc: bàn quỳ riêng ở nhà thờ, bàn làm việc tại văn phòng, bàn tiếp giáo dân nơi phòng khách.

19. Ba thực hành để nuôi sự thánh thiện: chầu Mình Thánh Chúa, đọc sách thiêng liêng, lần chuỗi.

20. Ba cố gắng cần cho sự lớn lên mỗi ngày: dứt nhanh cơn giận, xua tan bất hòa, thực lòng hồi tâm.

********************

Còn nhiều bộ ba vẫn chưa tìm ra hết. Ai có, xin hãy thêm vào. Đời Linh mục vui-buồn lẫn lộn, thánh-trần đan xen. Có bộ ba làm nên người linh mục; có bộ ba làm hại cuộc đời Cha. Cần nhìn ra bộ ba tốt mà thực hiện; cần nhận diện bộ ba tồi để tránh xa. Đời linh mục vẫn gắn liền những bộ ba, bởi Cha được sinh ra cho trời cao đất thấp tìm điểm giao hòa, khi thánh tục tuy khác biệt lại chưa được tách rời ra, hầu kẻ tội lụy dù xấu xa vẫn tin được cứu rỗi.

Kính dâng Thiên Chúa, Cha hằng thương xót, mọi nỗ lực dù hãy còn yếu hèn của chúng con.

Lạy Thánh Âu-tinh, Ngài đã ý thức sâu xa về phận làm người, nhưng hết lòng tin vào tình yêu biến đổi từ Cha Chí Ái. Kính nhớ Ngài ngày lễ năm nay, con nghiệm về những bộ ba tốt xấu còn gắn bó trong đời. Xin Thánh nhân hướng lộ, đồng hành thôi. Amen


Lễ Thánh Âu-tinh 2019, tản mạn cuối kỳ hè.

Lm. GB.

http://gplongxuyen.org/NewsDetail.aspx?ID=20190828091652