Ra mắt phiên bản Đồng Hành Online

Quang X Nguyen

RA MẮT PHIÊN BẢN ĐỒNG HÀNH ONLINE


Kính thưa Quý độc giả!

Nhân dịp Tuần Thánh năm 2020 Ban Biên tập ĐỒNG HÀNH trân trọng giới thiệu, ra mắt trang ĐỒNG HÀNH Online.

https://donghanhonline.com/

Tiếp nối các tôn chỉ của Tạp chí Đồng Hành bản in giấy, Đồng Hành Online sẽ đi tiếp con đường mà Ban Biên tập đã chọn bằng những bài viết thiết thực với đời sống Ki-tô hữu.



Ra mắt đúng dịp Tuần Thánh, Ban Biên tập sẽ "đồng hành" với Quý Độc giả bằng tuyến bài đi sâu vào đề tài Mùa Thương Khó. Dưới ngòi bút của mình, các linh mục, học giả sẽ đưa ra những góc nhìn sinh động qua lăng kính đức tin và văn hoá.

Ước mong Đồng Hành luôn là người bạn "Đồng hành trong đức tin và cuộc sống", xứng với câu khẩu hiệu mà Ban Biên tập đã cùng với các Đức cha, các cha và anh em trong Hội đồng Cố vấn vun đắp và thực hiện bấy lâu nay!

DHO