Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật Phục Sinh năm A

Quang X Nguyen
TM CN A Phục Sinh 1

MỪNG LỄ PHỤC SINH


(Suy niệm từ Ga 20. 1-9)
Để mừng Chúa Phục Sinh,
Phải vượt qua thương khó.
Vậy ai đang đau khổ,
Sẽ tới ngày hiển vinh…
***
Chúa sống lại như lời đã phán hứa.
Khắp nhân gian mừng rỡ cất tiếng ca :
Halleluia! Halleluia!!!
Nay sự Chết không còn đáng sợ nữa.
***
Nay sự Chết chỉ còn là cánh cửa
Để Ki Tô hữu mạnh dạn bước vào;
Với xác hồn trong sạch và thanh cao,
Vượt Cửa Tử có thiên thần đón rước.
***
Ôi! Thiên Chúa quyền năng ai suy được:
Tự giáng trần, hiến mạng rồi phục sinh,
Chuộc tự do cho hết thảy chúng sinh,
Và đưa họ về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Halleluia! Halleluia!!!

(Thế Kiên Dominic)VỀ QUÊ THẬT

Chiên Giáo Hội trên đường về Quê Thật
Lòng nhủ lòng: Thiên Chúa, Chúa Tình Yêu.
Đoàn con dân Nước Chúa, vững một điều;
Hằng trông cậy và vâng theo Thánh Ý:
*Sống Lời Chúa: luôn vững tâm, bền chí.
Luật Yêu Thương: tuyên khấn, giữ trọn đời:
Yêu tha nhân vì Chúa đủ an vui,
Luôn tín thác vào Tình Thương Cha Cả.
*Niềm hy vọng trên con đường Thánh Giá
Cứ coi như, ngày Chúa gọi đã gần,
Hãy sẵn sàng, vững bước theo thánh nhân
Về Quê Thật: muôn dân thờ một Chúa...

Thế Kiên Dominic


Từ núi Sọ đến Mồ Đá mở…

Người tín hữu ngắm nhìn lên Thánh Giá
Nỡ lòng nào nguội lạnh- quá vô tâm…
Hãy nấc lên một tiếng trong âm thầm
Và lắng nghe đôi lời: Ôi! Ta khát!!!

Con biết xác Chúa không thể hư nát,
Con tin rằng tảng đá đóng cửa mồ,
Nó chỉ là vật dụng rất thô sơ
Sao ngăn cản được phép Cha biến hoá…

- Tin mầu nhiệm Phục Sinh là trọn hảo
Thánh Phao Lô đã dạy thật rõ ràng
Thiên Chúa ta,Đấng cao cả quyền năng
Mạch hằng sống đời đời- không niên kỷ

= Con tin kính Chúa ngự trong Thánh Thể
Suốt ngày đêm luôn ở với chúng con.
Chúa Phục Sinh nuôi dưỡng mọi linh hồn
Ơn Cứu độ không bao giờ cạn kiệt…

- Như các thánh Tông Đồ xưa tha thiết,
Nhận hồng ân và chia sẻ hồng ân
Đem Tin Mừng rao giảng tới muôn dân,
Và đã nhận phúc Anh Hùng Tử Đạo.
Amen Halleluia!Halleluia!!!

(Thế Kiên Dominic)