Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật III Phục Sinh năm A

Quang X Nguyen

TM CN A Phục Sinh 3

Trên Đường Đi E Mau

(Phỏng theo Lc 24.13-35)


Trên đường đi tới E Mau
Hai môn đệ Chúa âu sầu thở than.
Ngờ đâu chính Chúa hiện thân,
Cùng đi với họ chuyện gần chuyện xa.
Hai người kể rất thật thà:
Chắc Ngài đã biết xảy ra chuyện gì?...
***
Chúa lên tiếng: Kinh Thánh ghi,
Rành rành tiên báo, từng kỳ triển lan,
Môi Se và các chứng nhân,
Chúa đều giải thích trọn phần phải tin.
***
Hai người môn đệ lặng yên
Tâm hồn sảng khoái như bên Chúa rồi.
Tới làng họ tỏ lời mời:
Xin Người ở lại vì trời vào đêm…
***
Đồng bàn dùng bữa lặng yên,
Chúa cầm, bẻ bánh trao liền hai ông…
Hai ông thổn thức trong lòng,
Nhận ra chính Chúa - Bỗng không thấy Người.
Phục Sinh: Mầu nhiệm cao vời
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

(Thế Kiên Dominic)KHO BÁU NƯỚC TRỜI

Người thiện chí được ơn kêu gọi,
Qua Thánh Kinh chiếu giọi tâm linh.
Nhận rằng kho báu vô hình
Chính là Nước Chúa trường sinh trên Trời.

Viên ngọc quí muôn đời vô giá,
Đấng Cứu Tinh xưa đã giáng trần
Ban ơn cứu độ muôn dân
Lập nên Giáo Hội, Thánh Thần sáng soi.
Anh nhất quyết tự rời danh vọng
Tránh những trò lồng lộng phù hoa
Những điều thô tục xấu xa
Quyết tâm cải hoá đề mà sống vui…
Đời tín hữu là đời hy vọng
Vượt trần gian qua bóng tử thần
Chúa ban sức mạnh hồng ân
Tiến vào Nước Chúa lãnh phần phúc riêng.
Muôn đời hưởng phúc bình yên…

ThếKiên Dominic