Mời cộng tác viết bài cho Bông Hồng Nhỏ sắp phát hành tháng 6,7,8...

Quang X Nguyen

Mời quý tác giả, độc giả xem nội dung Mời cộng tác viết bài trong file ảnh.

(Xem nội dung các tập Bông Hồng Nhỏ đã phát hành tại đây: https://www.tapsanmucdong.net/p/bong-hong-nho.html