Thơ: Thánh Tâm yêu thương

Quang X Nguyen

  

THÁNH TÂM YÊU THƯƠNG


Ôi! Từ dòng máu thắm Chúa tuôn đổ
Gội sạch đời con bao dấu vết tội nhơ
Đưa con về bao lần lạc bước ơ thờ
Từ trái tim nguồn yêu thương chan chứa

Con quỳ đây ăn năn, ôi lạy Chúa!
Bao năm hoang đàng con là kẻ bất trung
Sống đam mê trong vũng tối mịt mùng
Con ngã gục trước xa hoa trần thế

Vì yêu con, Chúa nộp mình hiến tế
Trên Thập hình chết tủi nhục thương đau
Đồi Can-vê chiều loang tím u sầu
Mà con vẫn nỡ thờ ơ nghoảnh mặt

Ôi! Tình Chúa chẳng bao giờ phai nhạt
Con hiểu rồi, Ngài rất đỗi từ nhân
Vẫn dang tay ôm ấp cả thế trần
Và giải thoát nhờ ơn thiêng cứu rỗi.
                        SG ngày 01/ 06/ 2020
                        Jos Nhật Quang