[Sách] Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Quang X Nguyen

Qua tập sách tác giả cho chúng ta có được sự chiêm nghiệm và phát hiện con đường mà Chúa Thánh Thần đang soi sáng và đề nghị ta, xuyên qua từng biến cố xảy ra trong cuộc đời, lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, thể theo mẫu thức của Mẹ Maria.

Tác giả: Lm Nguyễn Văn Thành

TẢI EBOOK
http://thuvienconggiaovietnam.net/chi-tiet/199