Giới thiệu chuỗi video "Tiếng Việt Online" của Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường

Quang X Nguyen

 

Được bắt đầu "lên sóng" từ tháng 6/2018, đến nay, Ban Truyền thông Gp Phú Cường đã cho ra mắt khoảng 30 clip về nhiều đề tài: Mỗi tuần 1 từ ngữ; Văn hóa giao tiếp; Tìm hiểu về sử dụng tiếng Việt...
Xin giới thiệu đến mọi người.

https://giaophanphucuong.org/tieng-viet-online.html