https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

 

Được bắt đầu "lên sóng" từ tháng 6/2018, đến nay, Ban Truyền thông Gp Phú Cường đã cho ra mắt khoảng 30 clip về nhiều đề tài: Mỗi tuần 1 từ ngữ; Văn hóa giao tiếp; Tìm hiểu về sử dụng tiếng Việt...
Xin giới thiệu đến mọi người.

https://giaophanphucuong.org/tieng-viet-online.html

Được tạo bởi Blogger.