Chùm thơ về việc thực hành bác ái với những anh chị em kém may mắn

Quang X NguyenTình người đẹp tựa vần thơ
Mỗi một lần đi là gặp gỡ

Những mảnh đời cô quạnh tang thương

Những số kiếp bi ai cơ nhỡ

Lây lất nơi xó chợ đầu đường.Mỗi một lần đi đem bác ái

Cho đồng bào đồng loại bơ vơ

Trên đời này có chi tồn tại

Bằng tình người đẹp tựa vần thơ.Mỗi môt lần đi qua ngỏ phố

Những đêm trường rỉ rả mưa rơi

Động lòng người trở trăn nỗi nhớ

Xa quê biền biệt một phương trời.Mỗi một lần đi là gặp lại

Những ân tình đẹp tựa vầng trăng

Giữa dòng đời ngược xuôi bươn chải

Có cuộc tình lấp lánh cao sang.Mỗi một lần đi không khựng lại

Trước nguy nan thử thách rập rình

Chặng đường dài cho đi còn mãi

Sân giáo đường rộn rã lời kinh.Cầu xin Chúa xót thương phù trợ

Cậy trông Mẹ che chở đồng hành.Gioan Long Vân.

*Đêm bác ái từ thiện “Cho Đi Là Còn Mãi”Những ân tình đẹp tựa vầng trăngMỗi một lần đi là gặp gỡ

Những mảnh đời cô quạnh tang thương

Những số kiếp bi ai cơ nhỡ

Lây lất nơi xó chợ đầu đường.Mỗi một lần đi đem bác ái

Cho đồng bào đồng loại bơ vơ

Trên đời này có chi tồn tại

Bằng tình người đẹp tựa vần thơ.Mỗi môt lần đi qua ngỏ phố

Những đêm trưởng rỉ rả mưa rơi

Động lòng người trở trăn nỗi nhớ

Xa quê biền biệt một phương trời.Mỗi một lần đi là gặp lại

Những ân tình đẹp tựa vầng trăng

Giữa dòng đời ngược xuôi bươn chải

Có cuộc tình lấp lánh cao sang.Mỗi một lần đi không khựng lại

Trước nguy nan thử thách rập rình

Chặng đường dài cho đi còn mãi

Sân giáo đường rộn rã lời kinh.Cầu xin Chúa xót thương phù trợ

Cậy trông Mẹ che chở đồng hành.Gioan Long Vân.

*Đêm bác ái từ thiện “Cho Đi Là Còn Mãi”

(Tác giả gửi về VTCG)