Thơ: Chuỗi hồng Mân Côi

Quang X Nguyen


CHUỖI HỒNG MÂN CÔIChuỗi hồng nở thắm trên tay
Từng đêm dâng Mẹ, nồng say ân tình
Vần xoay từng hạt lung linh
Thanh âm trầm đọng, hương kinh ngạt ngào


Vương bay ngan ngát trời cao
Vọng ngân Thiên sứ mừng chào Mẹ yêu!
Mẹ đầy ân phúc diễm kiều
" Xin Vâng" hai tiếng dặt dìu khoan thai


Thế trần bừng ánh ban mai
Bình minh Cứu độ trần ai mong chờ
Đất trời se dệt duyên mơ
Kết vòng chuỗi ngọc, vần thơ muôn trùng


Bốn mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng
Hương kinh thắm đượm, không ngừng trên môi
Lời kinh như khúc ru nôi
Ru hồn nhân thế cõi trời phúc vinh.


Jos- Nhật Quang