Vè nước muối sát trùng Covid-Tác giả Nguyễn Đức Cung

VTCG
VÈ-NƯỚC MUỐI SÁT TRÙNG COVIDLẳng lặng mà nghe
Cái vè Covid.
Đại dịch hoành hành
Tan tành thế giới

Khi tới Việt nam
Khóc thét kêu trời:
“Ôi làng nước ơi.
Muối nó hại tôi
Làm sao tôi sống
Trời ơi là trời!
Ôi làng nước ơi!
Muối nó giết tôi,
Chẳng cho tôi sống !
Trời ơi là Trời !!!

Nước muối sát trùng
Covid lâm chung
“Cô-Vy” cũng chết
Bảo nhau ta dùng
Để tránh lan lây
Xúc miệng , rửa tay
Rửa mắt , rửa mũi ;
Nhiều lần trong ngày
Những người cao máu
Chỉ nên rửa tay ...

Khi tới Việt nam
Khóc thét kêu trời:
“Ôi làng nước ơi.
Muối nó hại tôi
Làm sao tôi sống
Trời ơi là trời!
Ôi làng nước ơi!
Muối nó giết tôi,
Chẳng cho tôi sống !
Trời ơi là Trời !!!


Nguyễn Đức Cung