Các dụ ngôn trong Kinh Thánh- Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Anne de Jesu


BBT xin gửi đến quí tác giả và quí độc giả các dụ ngôn theo chủ đề do tác giả Đinh Văn Tiến Hùng sưu tra. Các dụ ngôn được trình bày rất tiện lợi cho việc cầu nguyện theo chủ đề và theo nhu cầu của người cầu nguyện.
Chúc quí vị cầu nguyện sốt sắng!
BBT