Chùm thơ Maranatha- Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự

Anne de Jesu

PHIÊN TÒA LỊCH SỬ


Ngài tổng trấn quay sang quát bảo:

- Bay đâu, ra xem thử chuyện gì?

- Thưa đại quan, bọn hạ tiện ngu si

Bắt nộp cho ngài một tên phản loạn.

Tổng trấn cười lên sang sảng:

Kính chúc ngài muôn tuổi, Cesar!

Với tay không thống nhất cả sơn hà

Dân dân quỳ mọp tung hô Thánh Thượng.

Rồi tổng trấn vỗ vai người áo trắng:

- “Thưa Đức Vua, thưa Ngài Ngự, cảm phiền!

Không may cho ngài gặp thời buổi đảo điên

Thần dân lại nộp vua mình cho mẫu quốc.

Ngài thấy đó, vì thái bình cho các dân tộc

Mà chúng tôi đem quân đến ổn định nơi này

Giờ ngài đòi làm vua cũng thật đến hay!”

Người áo trắng nhìn ông khẽ đáp:

- “Ông bảo thế hay là ai bảo thế?”

Tổng trấn thở dài: “Tôi nào phải dân ông

Chính dân ông và các thủ lãnh đồng lòng

Bắt nộp ông cho tôi đấy chứ!

Thế ông đã làm gì, nói thử?”

- “Đấy ngài xem, vương quốc tôi không ở cõi này

Nếu nước tôi gần ở đâu đây

Thuộc hạ nào bó tay nhìn tôi bị nộp?”

Ngài tổng trấn ngước nhìn trố mắt:

- “Vậy thì ra ông đúng là vua?”


Người áo trắng như thể phân bua:
- “Chính ông nói tôi là vua đấy,


Tôi sinh ra đời chính là vì vậy

Để làm chứng cho sự thật mà thôi

Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Viên tổng trấn càu nhàu cự nự:

- “Sự thật là gì cơ chứ?”

Nói thế rồi ông quay gót trở ra

Bảo đám người đang ầm ĩ hét la:

- “Ta đã xét người này không có gì đắc tội!

Nhân dịp lễ, ta quyết định tha y trước khi các ngươi đòi hỏi.”

Dân điên cuồng hét la:

- “Thà ngài phóng thích tướng cướp Baraba,

Chứ nhất định đừng tha cho hắn!”

Ngài tổng trấn nhìn người áo trắng,

Rồi giao ông cho đám lính đánh đòn.

Đám lính nhao nhao: “Ngài cứ để bọn con

Ngài muốn ép cung chuyện gì xin cho biết

Bọn con đánh, nó sẽ khai bằng hết.”

- “Sao mày im, không chịu nói, hả Kitô?

Mày thích làm vua, chúng ông sẽ phong vua!

Choàng áo đỏ vào đi, cầm que làm vương trượng,

Tao kết vòng gai cho mày làm vương miện,

Ngoan nào, ông ghim chặt khỏi rơi!

Chúng mày ơi, hay quá, chúng mày ơi!

Hãy quỳ xuống tâu đức vua muôn tuổi!

Kìa đức vua, sao mày không chịu nói?”

Khá chạnh lòng, ngài tổng trấn bảo: “Thôi!

Này ta đưa ra cho các người coi

Một đức vua có cả cẩm bào và vương trượng!”

Nạn nhân bước đi không vững,

Tổng trấn hét to vào đoàn lũ dưới kia:

“Này là người, các ngươi đã thấy chưa?

Ta đã bảo rằng người là Đức Vua vô tội”

Đám đông reo hò như nhạc hội:

Đóng đinh đinh là đinh đinh đinh

Đóng đinh đinh là đinh đinh đinh, đinh đinh.

Đóng đinh kẻ dám xưng mình là con Thiên Chúa!

Ngài tổng trấn tam tinh tá hoả,

Liền quay vào hỏi người đến từ đâu.

Người im lìm không đáp lấy một câu

Khiến tổng trấn vô cùng kinh ngạc.

Ông cho gọi một tên lính gác

Truyền mời đức vua đăng quang

Hắn dìu người đặt ngồi lên tòa cao

Rồi kính cẩn cúi chào:

“Xin ngự tòa mà xét xử muôn dân!”

Tổng trấn lại truyền một tên cầm bảng, viết:

“Giêsu Nazaret”

Tên này hỏi: “rồi sao nữa thưa ngài?”

Tổng trấn đáp: “Vua của dân Do Thái”

Nó bảo: “Cả của Rôma nữa mới phải!:

Ông bàn: “Nhà ngươi nói như kẻ có quyền

Cũng chẳng phải vô lý

Nhưng cứ để nguyên

Điều ta đã cho viết thì cứ viết!”


Quy Hòa, Linh thao tháng 8-2017

Trăng Thập Tự


LẠNH


Gió len về nhớ hẹn

Chợt thấy lạnh đang chờ

Ai vừa rất hiện diện

Vừa vụt đến bất ngờ.

Qui Nhơn, chiều dẫn vào Mùa Vọng 2017

Trăng Thập Tự

CUỘC HẸN


Sáng kết lễ cảm lời ở lại

Chiều khai mùa Emmanuel.

Đi hết đời con vẫn chưa quen

Với nguồn mạch từng giây ban sự sống.

Vẫn cứ gọi, cứ tìm, cứ vọng,

Hoàng hôn buông, Chúa vẫn đồng hành.

Con tật nguyền, Chúa ẵm lấy, bước nhanh,

Lao qua đêm, đưa sang ngày mới.

Chúa đã đến, con không kịp chờ, kịp đợi,

Chúa trong lòng, con hơ hải tìm đâu?

Xin dẫn con vào, vào nữa, thật sâu,

Mà gặp Đấng muôn đời ở với.

Maranatha! Đây Ngài đã tới,

Thì con cũng về, Chúa khỏi đợi lâu.

Qui Nhơn, ngày đầu Mùa Vọng 2017

Trăng Thập Tự

--

*Maranatha nghĩa là "Lạy Chúa, xin hãy đến" (x.1Cr16,22)