Văn tế ông Năm-Nỗi lòng kính dâng các Thánh Tử Đạo Việt Nam của một người Lương dân

VTCG
VĂN TẾ ÔNG NĂM

(Nỗi lòng kính dâng các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam của một người anh em Lương dân)Thưa ông Năm kính mến
Bọn tôi ở gần đây
Thương xưa ông thánh thiện
Hằng năm vẫn nhớ ngày.

Muốn góp cây nhang lẻ
Vào bát nhang sum vầy
Mà năm nào cũng thế
Giỗ cứ bị hụt ngày.

Hình như đám con cháu
Sợ bọn tôi quấy rầy
Luôn rủ nhau làm sớm
Bọn tôi biết sao đây.

Năm nay lại về giỗ
Ray rứt vẫn chút này
Đèn nhà ông riêng tỏ
Ngoài ngõ chẳng ai hay.

Thương thay!

Chú Ba hàng xóm