Dạ khúc- Tác giả: Trần Vạn Giã

Lan Mary

 

Dạ khúc

Gửi nhà thơ Nguyễn Đức Sơn

Nửa đêm nhìn phía trời tây

Thấy sao rừng với bóng mây tuyệt vời

Bao nhiêu trầm tích trong đời

Ngàn sau cũng chỉ là lời hôm nay

Có gì mà nói đắng cay

Giữa chiêm bao trắng thơ bay về trời

Cám ơn đất cám ơn trời

Hòa tan cát bụi cuộc chơi chưa tàn

Ngàn thông ơi gió lang thang

Vô tình xao động bức màn vô minh.