Em-Người tu sĩ Sapa-Tác giả: Hồn Biển

Anne de Jesu

EM

NGƯỜI TU SĨ

SAPA *


Sapa chóp đỉnh mù sương

Hồn em trắng quá, nết thương trong ngần

Gieo Lời Chúa, sống chuyên cần

Vườn hoa thánh thiện xa gần nức hương.


Sapa Giáo xứ diệu thường

Đoàn thiên thần nhỏ nêu gương thấm nhuần

Người tu sĩ đã lên đường

Trái tim loan báo Tin Mừng đời vui.


Sapa đồng cỏ đượm mùi

Đàn chiên của Chúa ngọt bùi ơn thiêng

Sapa chuông đổ nỗi niềm

Tình chung với Chúa, tình riêng dâng Người.


Em Sapa hướng lên Trời

Quê hương vĩnh cửu tiếng đời gọi nhau.


Hồn Biển

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland Texas, Chúa nhật thứ tư mùa Vọng 19/12/2021.

Cùng hiệp thông với sơ Hướng, nữ tu Mến Thánh Giá đang phục vụ các em thiếu nhi trên đỉnh Sapa.

(*) GX Sapa thuộc Giáo phận Hưng Hoá.