[Giới thiệu sách] Khúc Linh Ca- Tác giả: Thánh Gioan Thánh Giá

Anne de Jesu

 

Thánh Gioan Thánh Giá- Vị Thánh này được nhiều người biết đến vì các sách thiêng liêng ngài viết, những sách chỉ dẫn cách sống thân mật với Thiên Chúa. Là một tu sĩ dòng Camêlô, ngài cảm nghiệm sự thanh luyện tâm linh; là vị linh hướng, ngài cảm được cuộc chiến đấu tinh thần nơi người khác; là một thần học-tâm lý gia, ngài diễn tả và phân tích giá trị của sự đau khổ trong các văn bản của ngài. Hầu hết các văn bản của ngài đều nhấn mạnh đến cái giá phải trả của tinh thần kỷ luật, con đường hiệp nhất với Thiên Chúa là: sống kỷ luật, từ bỏ mình, thanh luyện. Một cách độc đáo và mạnh mẽ, Thánh Gioan nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn của Phúc Âm: Thập giá dẫn đến sự cứu chuộc, đau khổ dẫn đến sự ngất ngây, tăm tối dẫn đến sự sáng, khi từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hợp với Thiên Chúa. Nếu bạn muốn giữ mạng sống mình thì bạn sẽ mất. Thánh Gioan quả thật là người "của Thánh Giá." 

Giáo Hội mừng kính Ngài vào ngày 14/12 hàng năm. BBT xin giới thiệu tới quí bạn đọc một trong những tác phẩm đặc sắc của Ngài đó là tác phẩm “Khúc Linh Ca”. Xin mời quí độc giả đọc những vần thơ trong cuốn sách để thêm sự hiểu biết về Thánh nhân và sống noi gương Ngài.