Gieo và Gặt-Tác giả: Kim Hai Pham Thi

Văn thơ Công giáo


Gieo mầm nhân ái giữa đời
Gieo đi thành thật gặt thời niềm tin
Gieo lòng tốt gặp bạn hiền
Gieo đi kiên nhẫn, quang vinh gặt về.

Gieo tha thứ, thoát ê chề
Rắc gieo dối trá đưa về nghi nan
Gieo ích kỷ gặt gian nan
Gieo đi kiêu hãnh lãnh đàng đau thương.

Gieo bao đố kỵ nhiễu nhương
Là đang ky cóp tang thương đời mình
Gieo cay đắng hái điêu linh
Gieo toàn lo lắng đời mình lắng lo.

Gieo xác thịt nhận bụi tro
Gieo điều tốt với đong đo thân tình
Thánh Thần hướng dẫn tâm linh
Nhẫn kiên hoa trái thân tình nở tươi.

Nhìn cây biết quả từ nơi
Hạt Tâm Linh với Lời Người sáng soi
Lời Người nảy nở sinh sôi
Hay èo uột bởi rơi vào hư không.

Hồn con có xới có trồng
Có mong đón Chúa ngự trong tim mình
Xin niềm Tin giữa điêu linh
Để con vẫn mãi chung tình Chúa ơi
Giúp con với nhé Mẹ ơi.


Kim Hai Pham Thi
Viết theo bài suy niệm của cha Giuse Nguyễn Hữu An