Lưu dấu thời gian- Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary

 

Thời gian…

Bao cảm nhận …

Khi bạn biến đổi một căn nhà rất cũ 

Có thể là tiếng cười vang ngân các buổi đoàn tụ 

Có thể là những ấp ủ nguyện cầu 

Bốn bức vách còn in màu tín thác. 


Thời gian… 

Chuỗi bàng bạc …

 Khi tóc bạn nhạt phai màu năm tháng 

Có thể là mảng da mồi trên cánh tay đồng áng 

Có thể là màn sương trắng mờ đôi mắt 

Những dấu chân minh chứng cuộc lữ hành. 


Xuyên vào lối thời gian

Bạn gặp những gian nan 

Hoang mang sợ kết thúc 

Đúc kết gì trần gian! 


Bàn Tay Thời Gian, Bàn Tay của Chúa

 Lòng úp bên lòng, mười ngón tay đan 

Bạn cảm nhận Ngài: 

Con tim bạn đập nhịp trùng Tâm Thánh Chúa 

Chúa đến đón bạn về miền miên viễn của thời gian.


 Dã Tràng Cát 9/1/2022, ấn dấu sau tuần lễ đầu tiên tham gia công việc xây dựng có lương tại Dallas Texas.