Ngược chiều- Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Anne de Jesu

N G Ư Ợ C  C H I Ề U


Chẳng lẽ nào Chúa tạo ra chúng con

Để con người sống trong tình yêu của Chúa

Chúng con chạy trong thời gian, không gian

Theo quỹ đạo Tình yêu vạn thuở.


Tội nghiệp con rắn oan khiên

Làm sao nói tiếng người để mà dụ dỗ

Tội nghiệp trái táo thiên đường bị cắn một bên

Để con người lầm than đau khổ.


Khi con người không ngửa mặt nhìn trời

Mà cúi xuống để thấy mình cao lớn

Con người đi tìm vinh quang vụng trộm

Tôn vinh mình giữa cuộc sống trêu ngươi.


Con Chúa làm Người để cứu lấy con người

Xuống trần gian bằng con đường Thánh giá

Mở đầu bằng mùa đông gió thổi ngược xuôi

Chết nhục nhã giữa đồi chiều nắng hạ.


Hai ngàn năm máu cứu chuộc chưa khô

Con người vẫn cố tình ngược chiều với Chúa

Chúa ơi! Nếu quay lại lần nữa

Có còn niềm tin Thiên Chúa ban cho.


Xin cho con dừng lại giữa cuộc sống âu lo

Nếu con đi ngược đường Tình yêu của Chúa

Xin gỡ cho con muôn mối tơ vò

Để sợi chỉ đời con không còn quăng nữa.


Xin nối lại những gì tan vỡ

Để chúng con biết thổn thức trong lời:

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng

Cha chúng con từ trời cao chiếu xuống

Một tình yêu duy nhất, bao la

Mảnh đất đời con xin được nở hoa

Từ hạt giống Tin mừng xưa Người loan báo

Niềm tin trở mình giữa mùa giông bão

Từ xa xăm Cha đón đợi con về

Khi con ngược chiều từ muôn nẻo u mê…
 

Đa Minh Thiên Sa