Tạ ơn Chúa bài thơ 1000-Tác giả:Thảo Nhi

Lan Mary

 


TẠ ƠN CHÚA BÀI THƠ 1.000

Bài thơ 1.000 nay đã đến
Tạ ơn Chúa đã làm mọi điều
Bởi vì Chúa đã yêu con nhiều
Chúa cho con làm thơ dâng Chúa !

Lời trong lòng trên tay con múa
Đặt tay là chữ tự nhiên thành
Bởi vì con có Chúa đồng hành
Lời Chúa muốn qua con hiện thực !

Tạ ơn Chúa yêu con đánh thức
Tâm hồn con vui thú ngủ yên
Không có Chúa con ngủ triền miên
Giấc no say hồng trần bụi đất !

Chúa yêu thương không để lạc mất
Đứa con gái dân ngoại của Ngài
Chúa nhìn con trong giấc mê say
Lay con tỉnh, rồi con yêu Chúa !

Con ở đâu, làm việc vì Chúa
Bởi Chúa là gia nghiệp đời con
Chúa chính là chuyện tình của con
Yêu đắm đuối giữa hai thế giới !

Con mong rằng những ngày sắp tới
Chúa vẫn yêu và dẫn soi con
Chúa mãi nắm bàn tay của con
Như nhân tình ái ân nồng thắm !

Chúa đừng để con sa vực thẳm
Đừng để con lạc phải hố sâu
Chúa là Đấng quyền năng nhiệm mầu
Chúa chí tôn nhân lành thương xót !

Xin Chúa tưới đời con mật ngọt
Con tiếp tục công việc cho Ngài
Chúa cho con viết thêm ngàn bài
Tán dương Chúa, loan mừng nước Chúa !

Hơn ba năm làm thơ dâng Chúa
Cũng có lúc con đã chây lười
Chúa thứ tha, nhìn con Chúa cười
Chúa cảm thông vì con trần thế !

Con cố gắng sẽ ít bê trễ
Làm việc bằng cả trái tim yêu
Kính dâng Chúa tất cả mọi điều
Chúa thương xót dắt dìu, tha thứ !

Thảo Nhi - con gái của Chúa 08h26' 19/01/2022